Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tiszamenti Szemle - Irodalom - Művészet - Tudomány

1934.10.11

TISZAMENTI SZEMLE

wp_20160525_008.jpg

IRODALOM – MŰVÉSZET - TUDOMÁNY

FŐMUNKATÁRS: BÍRÓ ZOLTÁN Dr..

FELELŐS SZERKESZTŐ:

PRÓKAY MIKLÓS

TÁRSSZERKESZTŐK:

SZECSEY BÉLA, WÁGNER PÉTER

KONGORÁCZ-NYOMDA TÖRÖKSZENTMIKLÓS

MEGJELENIK ÉVENTE 10-SZER – ELŐFIZETÉSIDÍJ EGY ÉVRE 3 PENGŐ

TISZAMENTI SZEMLE 1934. OKTÓBER

~

Előfizetési felhívás

Mélyen Tisztelt Olvasó!

Tanulságosan szokványosnak tartanánk, ha most, ezen a helyen szóvirágos mondatokban, fellengősen eszményített munkatervet adnánk. Éppen ezért az ilyenkor szokásos ígérgetések helyett csak annyit mondunk, hogy folyóiratunkat magas irodalmi színvonalú sajtóterméknek szántuk. Sikerült olyan országos, sőt európai magyar nagyságokat munkatársul megnyerni, akiknek már puszta neve is fényt és dicsőséget sugároz a Tiszamenti Szemlé-re, mint pl. Pekár Gyula nyugalmazott miniszter, országgyűlési képviselő, a Turáni ás Petőfi Társaság nagy elnökének neve.

De a magas színvonalú, gazdag tartalmú folyóiraton kívül is sokat akarunk adni a Tiszamenti Szemle előfizetőinek. Tervünk pl. az is, hogy évente 5-6-szor felkeresi szerkesztőségünk Tisza-országnak még a legkisebb faluját is és neves tudósok, írók, költők és művészek közreműködésével „kultúrnap”-ot rendezünk, amelyen előfizetőink belépődíj nélkül jelenhetnek meg.

Tudjuk, nagy dolgok, amikhez fogtunk, de olyan szellemi vezérrel az élünkön, mint amilyen a hatalmas kultúrájú, eszményekért rajongó és széles látókörű Bíró Zoltán dr. főszolgabíró, földbirtokos, meg is tudjuk valósítani minden nagy és szép tervünket.

Hisszük, hogy évi 3 pengő előfizetési díj mellett egyetlen olvasó sem érez majd „üzletszag”-ot a Tiszamenti Szemlé-n s elhiszi, hogy minden tervünk gondolatát nemes eszmények sugarain szűrtük át s hogy minden, amit akarunk Tiszaország kultúrája érdekében akarjuk. Már erről a helyről is felkérjük tehát a Tisza vidékének minden művelt lakosát, hogy lépjen előfizetőink táborába, s havi 3 pengős előfizetésével siessen segítségünkre, hogy minden tervünket megvalósíthassuk.

Izen Fegyvernek Tokajtól Szegedig minden Tisza-menti városnak, falunak: gyertek, álljunk be mindannyian egy nagy, szellemi keretbe, egyetlen, nagy, kultúrközösségbe, a félmilliós eszmei Tiszaország közösségébe. Az a hajdan mesés nagyságú Fegyvernek izen, amelyik sok évszázaddal ezelőtt az óriási hun világbirodalom fővárosa volt, az a Fegyvernek, ahol a legendás Bendegúz székelt, az a Fegyvernek, ahol a népek babonás félelme, az Isten-ostora, Attila született és nőtt fel világigázó époszi hőssé.

Tisza, legmagyarabb folyó, regék és mondák szent folyója, vidd Fegyvernek izenetét és eszmeileg is köss össze minden Tisza-menti falut, várost, Tokajtól Szegedig! …

Fegyvernek, 1934 október hó.

A Tiszamenti Szemle szerkesztősége nevében:

PRÓKAY MIKLÓS felelős szerkesztő

~

A szerkesztő üzenetei

  1. Minden műfajból, minden tehetséges, jó írást elfogadunk és közlünk.
  2. Tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy 10 fillérrel többet méltóztassanak feladni, mint 3 pengő évi előfizetési díj, mert 10 fillért szed a posta „kézbesítési díj” címen.
  3. Minden közleményért írója felel.

~

Felelős szerkesztő és kiadó

PRÓKAY MIKLÓS

Szerkesztőség és kiadóhivatal.

FEGYVERNEK 2. Telefon: Fegyvernek p. u. 11.

 

A mappában található képek előnézete Bácsalmás Hősök tere - a négy évszak