Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BSC 1913 – PVSE 2013. Pro memoria (II.)

2013.05.31

A Világ és Magyarország, benne Bácsalmás sportja 1913 előtt

Bácsalmáson 1913-ban rakták le a szervezett sportélet alapjait, amikor megalapították a település első sportegyesületét. Több tényező is volt, amelyek szinte kikövetelték maguknak a Bácsalmási Sport Club megalapítását.
Először is a világ sportjának hírei, köszönhetően a különböző nyomdai termékeknek – újság, könyv – amelyek egyre nagyobb mértékben jutottak el hazánkba, így Bácsalmásra is. Az egyre több információnak köszönhetően a különböző sportágak hírei – szabályok, eredmények – egyre több lehetőséget kínáltak a sportolni vágyó fiataloknak, meg azoknak, akik felismerték a sport, a testedzés fontosságát, szerepét az egészségmegőrzésben, legfőképpen közösségformáló erejét.
Másodszor a vasárnapi munkavégzés tilalmával növekedett a fiatalok szabadideje.
Harmadszor a Kiegyezést követő korszakban, az ország gyarapodása mellett, már olyan dolgokra is lehetett gondolni, amely a dolgos hétköznapok után egy kis kikapcsolódást is lehetővé tesz a mindennapi robotból.
Negyedszer a BSC megalapítása előtti évben, tehát 1912-ben már ötödször rendezték meg a Világsportjának nagy seregszemléjét, az Olimpiát, amelynek szereplői voltak már a magyar olimpikonok is, és eredményeikkel a figyelem középpontjába kerültek. Az azért érdekes, hogy annak ellenére, hogy az angolok mikor találták fel a labdarúgást, csak több évszázad alatt terjedt el a világon, viszont az angol labdarúgó szövetség megalapítása után, szinte futótűzként terjedt, hogy napjainkra a legnépszerűbb sportággá váljon a világon.
Ötödször azért is volt már törvényszerű a szervezett sportélet életre keltése Bácsalmáson, hisz a Kiegyezés és a Millennium közötti időszakban a település is óriási fejlődésnek indult. A termelő tevékenységek mellett, ha nem is gombamód szaporodtak a mai szóhasználattal „civilszervezetek”, de különböző kaszinók, társaskörök működése a kulturális életet is magas szintre emelték.
Kiegyezés, Millenium nyugodt politikai légkör...Nos, ennyi bevezetés után, jöjjenek azok a főbb események, amelyek a BSC 1913-as megalapítását is „kikényszarítették”, az akkori szóhasználattal leírva időrendbe szedve.
1314. Labdarúgás angolul football (fut-) labdacsapatjáték, két 11-11 játékosból álló csapat játssza. A játékosok négy vonalban (csatársorban 5, fedezetsorban 3, hátvédsorban 2, kapus 1) állnak fel. A nemzetközileg elismert pálya méretei 100-110 méter hosszúság, 64-73 méter szélesség. A pálya rövidebb oldalain (a kapuvonalon), a sarkoktól egyforma távolságra egy-egy 731 centiméter széles, 244 centiméter magas, hálóval ellátott „kapu” áll. A játékhoz 380-430 gramm súlyú 63-71 centiméter kerületű krómbőr szeletekből összevarrt gumibetétes labdát használnak. A játék célja: a labdát kizárólag lábbal rúgva vagy fejjel továbbítva minél többször az ellenfél kapujába juttatni; kézzel érinteni tilos a labdát. A játékot bíró vezeti, kinek a pálya hosszabb oldalvonalain felálló 1-1 határbíró segédkezik. A játékidő 2*45 perc, közte 10 perc szünettel. A labdarúgás angol eredetű játék, első hiteles nyomát 1314-ben találjuk.
13.01.28.-bsc-es-kora-003.jpg1510. Lövészsport Késmárk Legelőbb a lövészsport vert gyökeret. A felvidéki városokban már a XVI. Században alakultak egyesületek. (Késmárk 1510, Lőcse 1516, Igló 1587), Budán 1696-ban, Pesten 1701-ben indult meg a sport. Az 1830-ban kiadott Scheibenschützen-Almanach már 14 egyesületről tud.
1824. Vívás Kolozsvár Ekkoriban honosodott meg nálunk a vívás (első egyesületünk, a Kolozsvári viadaliskola, 1824-ben alakult meg, mestere az olasz földről hozzánk származott Biasini Kajetán volt), majd Clair Ignácnak, Napoleon volt gárdatisztjének révén a torna is.
1834 Evezősport Széchenyi István nevéhez fűződik az evezősport meghonosítása (1834).
1861. Torna Nagyszeben Legrégebbi egyesületünk a Nagyszebeni Torna Egyesület (1861) és a Pesti (később Nemzeti) Torna Egylet (1863).
13.01.28.-bsc-es-kora-2-009.jpg1867 Futballlabdarúgás – Népszerű labdajáték. Két csapat, mindegyik 11 emberrel, 2*45 perces játékidőben nagy téglaalakú gyeppályán arra törekszik, hogy a nagy, bőrrel bevont gumilabdát az ellenfél kapujába bejuttassa. A labdát lábbal továbbítják. Angol eredetű. 1863-ban megalakult az angol futballszövetség és a futball ez időtől az egész világon ismertté és népszerűvé vált.
1867 Kiegyezés 1. Magyar-Osztrák K. Az I. Ferenc József és osztrák örökös tartományai, másrészről Magyarország között fennálló ellentétek kiegyenlítése az 1867:XII. tc-ben. Deák Ferenc hozta létre, 1918 október 31-ig volt érvényben.
1869 Téli sportok Budapest a téli sport híveit az 1869-ben alakult Budapesti Korcsolyázó Egyesület tömörítette.
1875 Magyar Atlétikai Club (MAC) Magyarország, sőt a kontinens első atlétikai egyesülete. Gr. Esterházy Miksa és Molnár Lajos alapították 1875-ben.
1875 Szabadtéri sportok Budapest 1875-ben gr. Esterházy Miksa átültette magyar talajba az angol szabadtéri sportokat (atlétika, birkózás, ökölvívás, labdajátékok) és ezzel testi kultúránk új fejezetét nyitotta meg. Ekkor alakult első atlétikai egyesületünk a MAC.
1878 Kerékpársport A kerékpársport 1878-ban,
1881. Úszás az úszás 1881,
1888 Magyar Testgyakorlók Köre (MTK), a Nemzeti Tona Egyletből kilépő tornászok alapítása 1888-ból. Különböző ágakban egész sor országos és olimpiai bajnokot (Fuchs Jenő, Hajós Henrik, Homonnay Márton, Kiss Géza, Halmay Zoltán, Weisz Richárd), világbajnokot (Fischer Tibor), világrekordert (Boronyi András, Halmai Toldi Ödön) nevelt. Labdarúgói kezdettől a legkiválóbbak közé tartoznak; professzionista csapata a Hungária.
1890. Tenisz a tenisz 1890 után lendült fejlődésnek.
1891 Vasárnapi munkaszünet, az 1891:XIII. tc. szabályozza, kimondva, hogy vasárnapokon az ipari munkának szünetelnie kell és a kereskedelmi és mezőgazdasági tevékenységből is csak a külön rendeleti úton megszabott szükségszerű munkák végezhetők. Valláserkölcsi jelentőségén kívül fontos intézkedés az alkalmazottak védelme szempontjából. Szent István napján, augusztus 20-án, ugyanolyan tilalom van, mint a vasárnapokon.
1893 Magyar Úszó Egylet (MUE) 1893-ban alakult; az úszáson kívül az atlétikát, kerékpározást, majd a labdarúgást is művelte. Sokoldalú versenyzői közül többen 3-4 sportágban is szereztek bajnokságot (Bodor Ödön, Gillemot Ferenc, Hajós Alfréd, Halmay Zoltán, Mannó Miltiades ...)
1894 Coubertin (kuberten) Pierre báró francia sport-pedagógus *1863. Megteremtette az újkori olimpiát (1894). A Nemzetközi Olimpiai Bizottság első elnöke.
1894 Nemzetközi Olimpiai Bizottság (Comité International Olimpique) A NOB 1894-ben alakult az olimpia sportjátékok egységes intézésére. Tagjai az egyes nemzetek képviselői. Székhelye: Lousanne. Alapította: Pierre de Coubertin báró.
1896 I. Olimpia Az 1896-ban rendezett I. olimpia hatalmas lökést adott a magyar sportnak. Pályák létesültek (Millenáris, MAC, FTC, MTK), angol sportoktatók jöttek hozzánk, élénkebb lett a külfölddel való sportérintkezés s lassankint világhírre emelkedett sportéletünk. Olimpiai sikereink az egész világ figyelmét reánk terelték. Kardvívó- és vízipólósportunk a világon az első, de úszóink, atlétáink, tornászaink, korcsolyázóink, asztaliteniszezőink világrekordjaira, illetve világ-, Európa-, angol bajnokságaira, kupagyőzelmeire is felfigyelt a világ. 1921-ben hozott testnevelési törvényünkkel Európa legtöbb nagy országát megelőztük. Sportéletünk fontos szerve az 1913-ban alapított Országos Testnevelési Tanács, és az 1925-ben létesített Testnevelési Főiskola.
1896 Millennium (újlatin) ezerévi időköz; a honfoglalás ezredéves évfordulója 1896, amelynek emlékét törvénybe iktatták és országos kiállítással ünnepelték meg. 2. ...
1896 Olimpiai játékok Az ókorban, Olimpiában négyévente rendezett nemzeti ünnepélyek – az első Kr. E. 776., az utolsó Kr. U. 393. – összesen 293 alkalommal. Versenyszámok: rövid- és hosszútávfutás, pentatlon, fegyveresek futása, kocsiverseny, lovaglás. Az újkorban, Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére újították föl. 1896: Athén, 1900: Párizs, 1904: St. Louis, 1908: London, 1912: Stockholm, 1920: Antwerpen, 1924: Párizs, 1928: Amsterdam, 1932: Los Angeles, 1936: Berlin... 1940-ben, Tokióban lesz... Az Olimpiákon csak amatőrversenyzők vehetnek részt (olimpiai eskü).
A játéktér nem, de a szabályok sem változtak alapjaiban...1897 Labdarúgás A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás 1897-ben került el hozzánk. A legeredményesebb egyesületek közül az FTC 1899-ben, az UTE és az MTK 1902-ben szervezte meg csapatait.
1897. május 9. Labdarúgás Magyarországon Iszer Károly vezette be ki 1897. május 9-én a Budapesti Torna Club (BTC) két csapatát állította egymással szembe. Még az év október 31-én a „Vienna Cricket and Football Club” ellen nemzetközi mérkőzést vívott a BTC. A siker óriási volt, egyre-másra alakítottak labdarúgó csapatokat, közülük a Ferencvárosi Torna Club (FTC) és a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) arattak világra szóló sikereket. A labdarúgás a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik, sok helyen hivatásszerűen is űzik, nálunk 1926 óta; a professzionista labdarúgás legismertebb magyar művelői a Ferencváros, Hungária, Újpest csapatai. A legkiválóbb labdarúgók ma is az angolok. A labdarúgás nemzetközi szervezete a FIFA.
1899 Ferencvárosi Torna Club (FTC színei: zöld-fehér) 1899. május 3-án alakult meg. Eleinte csak a labdarúgást, úszást, kerékpározást, tornát művelte, de később más sportágakra (atlétika, evezés, ökölvívás, korcsolyázás) is kiterjesztette tevékenységét. Labdarúgó csapata a legkedveltebbek közé tartozik.
1900 MLSZ A Magyar Labdarúgók Szövetsége 1900-ban alakult.
1904 FIFA (Féderation Internationale de Footbal Associoation), a labdarúgósport 1904-ben alapított nemzetközi szervezete.
1908 FINA (Féderation Internationale de Natation Amateur) nemzetközi úszószövetség. 1908-ban alakult. 1913 Bácsalmási Sport Club (BSC) a település első sportegyesületét 1913. június 1-jén alapították. A vezetőség tagjai: dr. Kiss József (elnök), dr. Kovachich József és Rosenberg Emil (társelnökök), dr. Dávid Artúr (ügyész) Nánay Aurél (titkár), Fiedler József (pénztáros) Muity Jakab (jegyző), dr. Pápa Arnold (orvos), Rasztik Bálint (szertáros). Az elnökség tagjai: Bauer Antal, Bedits Máté, Faltum Mihály, Friedl Lajos, Futó Géza, Gross Salamon, dr. Hetényi Pál, Huszár Ákos, Kalmár Károly, Kamarás Imre, Kiss András, Koller Oszkár, Kuluncsics Viktor, Manhalter András, dr. Mészáros Miksa, Müller János, Müller József, Noll János, Nyíry Béla, Piukovics Alba József, Redecha Rezső, Sebők Géza, Sterk Géza, Sterk Nándor és Szommer József. (35 fős elnökség).
Atléta (görög) ugró, futó, diszkosz- és gerelyvető, birkózó versenyző. Általában: nagy erejű ember. A görögök csak a hivatásos versenyzőket nevezték atlétáknak.
Atlétika (görög) küzdés, sportgyakorlás. Van könnyű atlétika (futás, ugrás, dobások) és nehéz atlétika (birkózás, súlyemelés). Újabban csak a szabadtéren gyakorolható embersportokat vonják e fogalom alá.
Bajnok, régi jelentősége szerint vitéz, harcos; ma az embersport egyes ágaiban kitűnő atléta. Megfelel a francia champion-nak.
Dekatlon (görög) tíz számból álló összetett atlétikai versenyág (ma már tízpróba – férfi, nyolcpróba - női). Tízpróba számai: 100 m síkfutás, távolugrás, súlydobás, magasugrás, 400 m síkfutás, illetve 110 m gátfutás, diszkoszvetés, rúdugrás, gerelyvetés, 1500 m síkfutás két egymásután következő napon kerülnek eldöntésre. Az egyes számokban elért eredményeket ponttáblázatok alapján értékelik. Első ízben az 1912. évi stockholmi olimpián rendeztek dekatlont.
Labdajáték, az egyetemes művelődés-történetet végigkísérő, népszerű ügyességfejlesztő és testedző társasjáték. Már az ókorban különböző változatai alakultak ki, Homerosnál a labda (spaira), mint a serdülő leányok társas együttlétének jellemző szórakozó eszköze szerepel. A gymnasiumokban a labdajátékot tanították is az ifjaknak s egyik-másik fajtája, mint például a phaininda, amelynél a labdát másik játékos felé dobták, mint amelyik felé látszólagos célzás történt, a lélekjelenlét és az ügyes testmozgás elsőrangú iskolájának számított. A rómaiaknál már különbséget tettek a kitömött labda, pila, és a fujtató segítségével, léggel telített follis között s itt már népszerű játék volt az „adogató” (datatim). A középkorban a lovagi nevelés körében is ismeretesek voltak a labdajátékok. Ma is élő válfajainak sportszerű művelése a híres angol középiskolákban már a középkor végén megindul, kezdetben tanári, sőt hatósági tilalom ellenére, de végül felismerik testedző hatásuk mellett a játékos csapatok közösségi érzésben rejlő kiváló jellemképző erőt is. A sportszerű labdajáték terén az angol-szász világ kezdeményező szerepe megmarad, jellemző játékai a baseball, a hockey, a krocket, a kricket, az egész művelt világon népszerű tenisz és a labdarúgás, továbbá az előkelő világ exkluzív sportja a golf; német eredetű a kézilabda. A régi magyar kollégiumok kedvelt ma már ritkán játszott labdajátéka a méta, melynek játékszabályait, abban a formában, ahogy az ő diákkorában játszották, Jókai Mór foglalta írásba.
Pro memoria (latin) annyi mint emlékeztetőül.
Sportangol jelentése: mulatság, játék – testedző játékok, gyakorlatok összefoglaló neve. A legfontosabb sportágak legjobbjai a görög mintára 4 évenként olimpiászon, Európa-bajnokságokon, nemzetek közötti mérkőzéseken szokták erejüket összemérni. Az olimpiászok eredményei rendszerint irányadók az illető sportág rekordjait illetőleg.
Sport (angol) annyi mint játék, szórakozás, a nem hivatásszerűen űzött cselekvéseknek az a csoportja, amely bátorságot, erőt, ügyességet követel és az egészséget szolgálja. Harci játékok, különböző versenyek formájában nyomai már a természeti népeknél is feltalálhatók; az ókorban különösen magas, máig példaszerű fejlettségre jutott a görögöknél, a középkorban háttérbe szorult ugyan, de a sportszellem tovább élt főleg lovagi játékokban (pl. solymászat). A renaissance pedagógiája ismét felkarolta s újabban mindenütt egyre jobban felismerik nemzetnevelő jelentőségét. Tágabb értelemben az elme sportjáról is beszélnek (pl. sakk).
Sprint (angol) sportkifejezés, annyi mint rövidtávú futó-, úszó- vagy kerékpározó verseny. Az atlétikában és úszásban a sprinttávok 200 méterig terjednek. Sprinter annyi mint sprintversenyző.
Stadion (görög) annyi, mint küzdőtér, sportpálya.
Staféta (francia: estafette) annyi, mint futár. Stafétafutás, stafétaúszás.
Stopper-óra olyan szerkezetű óra (kronoszkóp) amelynek mutatóját egy nyomásra meglehet indítani és állítani. az első gombnyomásra megindul, a másodikra megáll, harmadikra 0-ra ugrik vissza. A sportban futó- és úszóversenyeken használják, mert tizedmásodpercnyi pontossággal lehet mérni vele.
Város fogalma alá tartoznak azok a nagyobb lakosságú települések, melyeket a lakosság nagyobb számán kívül, főleg a fokozottabb ipari és kereskedelmi tevékenység, magasabb kultúra, fejlettebb szervezet jellemez. ...
A Pesti Hírlap Lexikona 1936.UJ IDŐK Lexikona 1940.
 

A mappában található képek előnézete BSC 1913-PVSE 2013. A BSC I. évtizede 1913-1923.